You are viewing the results for Mid Nordic Cup & Festival 2019. View the current results for Mid Nordic Cup & Festival 2022 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Pojkar 8 - 5-manna 88 25 0 25 0 0.0 Sweden
Pojkar 9 - 5-manna 143 53 0 53 0 0.0 Sweden
Pojkar 10 - 7-manna 313 69 1 68 4 4.0 Sweden
Pojkar 11 - 7-manna 412 84 9 75 55 6.11 Sweden
Pojkar 12 - 7-manna 372 69 69 0 467 6.76 Finland Sweden
Pojkar 12 - 9-manna 153 19 19 0 89 4.68 Sweden
Pojkar 13 - 9-manna 382 67 67 0 307 4.58 Sweden
Pojkar 14 - 9-manna 184 33 33 0 131 3.96 Sweden
Pojkar 15 - 11-manna 148 19 19 0 85 4.47 Sweden
Flickor 9 - 5-manna 124 33 0 33 0 0.0 Sweden
Flickor 10 - 7-manna 126 25 0 25 0 0.0 Sweden
Flickor 11 - 7-manna 292 60 3 57 10 3.33 Sweden
Flickor 12 - 7-manna 237 39 39 0 197 5.05 Finland Sweden
Flickor 12 - 9-manna 130 19 19 0 48 2.52 Sweden
Flickor 13 - 9-manna 329 53 53 0 172 3.24 Finland Sweden
Flickor 14 - 9-manna 328 51 51 0 196 3.84 Sweden
Flickor 15 - 11-manna 143 19 19 0 71 3.73 Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större


AB Timråbo Svenska Kyrkan SCA Timrå Kommun IFK Timrå Scandic Nord Moba Västernorrlandsgården Quality Hotels