Vi använder kort och swish på våra försäljningsställen , nummer 123 041 65 03