Goda nyheter

Branden är nu släckt och inga fler åtgärder behöver göras från vår sida.

Vi tackar Räddningstjänsten för en nära dialog under hela händelseförloppet!